Conservation-restoration, design gallery

1 1.JPG
Newly Upholstered Maple Armchair from 70s. FOR SALE.
2 BB.JPG
Renovated Fiberglass Armchair from 60s. FOR SALE.
IMG 9838.JPG
Renovated Upholstered Armchair from 60s, Germany. Upper fabric from ROMO, England. FOR SALE.
9.JPG
Renovated Fiberglass Armchair from 60s. FOR SALE.
1.JPG
Racing bicycle Tudor from 30s, Czechoslovakia. After conservation-restoration.
IMG 8183.JPG
Detail řezby po restaurování. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana dveří, detail.
IMG 7725.JPG
Detail řezby před restaurováním. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana dveří, detail.
IMG 8139.JPG
Doplnění poškozených částí klapačky. Portálové dveře domu z roku 1888. Vnější strana dveří v průběhu restaurování, detail.
IMG 8030.JPG
Snímání nánosů barev z hlavice pilastru. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana, detail.
IMG 9553.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Stav po restaurování.
IMG 6126.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Odstrojování vrstev poškozeného čalounění.
IMG 6137.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Rozložená konstrukce křesla v průběhu restaurování.
IMG 7509.JPG
Čalouněná křesla z přelomu 19. a 20. století. Lepení konstrukce křesel.
IMG 6502.JPG
Okno domu z roku 1912. Klapačka s olivou v průběhu restaurování, detail.
IMG 8574.JPG
Studio restaurování užitého umění PK-restauro.
IMG 9404.JPG
Pavel Kratochvíl – restaurování

Pavel Kratochvil is Czech professional restorer of historic furniture, doors, windows, floors, staircase and other wooden objects. He offers Czechoslovak vintage design objects FOR SALE: furniture, bikes, ligting, clocks and other antiquities.

 

More about restoration