Conservation-restoration, vintage gallery

2 BB.JPG
Renovated Fiberglass Armchair from 60s. FOR SALE.
IMG 2208.JPG
Secesní dveře po konzervování-restaurování. Prosklené dveře domu z roku 1904, vnější strana dveří, detail.
1 1.JPG
Newly Upholstered Maple Armchair from 70s. FOR SALE.
IMG 8183.JPG
Detail řezby po restaurování. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana dveří, detail.
IMG 7725.JPG
Detail řezby před restaurováním. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana dveří, detail.
9.JPG
Renovated Fiberglass Armchair from 60s. FOR SALE.
IMG 8139.JPG
Doplnění poškozených částí klapačky. Portálové dveře domu z roku 1888. Vnější strana dveří v průběhu restaurování, detail.
IMG 8030.JPG
Snímání nánosů barev z hlavice pilastru. Portálové dveře domu z roku 1888, vnější strana, detail.
IMG 9838.JPG
Renovated Upholstered Armchair from 60s, Germany. Upper fabric from ROMO, England. FOR SALE.
1.JPG
Racing bicycle Tudor from 30s, Czechoslovakia. After conservation-restoration.
IMG 9553.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Stav po restaurování.
IMG 6126.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Odstrojování vrstev poškozeného čalounění.
IMG 6137.JPG
Čalouněné křeslo z přelomu 19. a 20. století. Rozložená konstrukce křesla v průběhu restaurování.
IMG 7509.JPG
Čalouněná křesla z přelomu 19. a 20. století. Lepení konstrukce křesel.
IMG 6502.JPG
Okno domu z roku 1912. Klapačka s olivou v průběhu restaurování, detail.
IMG 8574.JPG
Studio restaurování užitého umění PK-restauro.

Pavel Kratochvil is Czech professional restorer of furniture, doors, windows, floors, staircase and other wooden objects. He offers Czechoslovak vintage objects FOR SALE: industrial design, furniture, bikes, ligting, clocks and other antiquities.

 

More about restoration