Bc. Pavel Kratochvíl, DiS.

Restaurování, renovace a rekonstrukce předmětů ze dřeva a dalších materiálů.

 

STUDY

2013  Università Ca'Foscari, Venezia, Italia.
Conservazione dei Beni Culturali.
2009 – 2013 Univerzita Karlova, Praha.
Dějiny umění, památková péče.
2006 – 2009 VOŠ Restaurátorská, Brno.
Konzervování a restaurování nábytku.
2002 – 2006 SPŠ Nábytkářská, Bystřice pod Hostýnem.
Uměleckořemeslné zpracování dřeva.
1994 – 2004 ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí.
obor hudební - klavír a varhany, obor výtvarný.

 

 

WORK

2015 – 2021

Historické dřevěné prvky architektury.                                                               Restaurování historických vstupních a interierových dveří, repase historických oken, restaurování schodišť a dalších více jak 250 samostatně realizovaných projektů.                                                    

2014

Ateliér Restaurování užitého umění Pavel Kratochvíl.

Florentinum - hovorna Rudého Práva, Praha
Restaurování šaten, výroba repliky obložení.

2014 Státní zámek Ludwigslust, Německo
Restaurování podlah - spolupráce s Akanthus GmbH.
2013 Haus zur Sonne, Jena, Německo
Konzervace pozdně středověké zdi,
restaurování barokního schodiště - spolupráce s Akanthus GmbH.
2012
Historický nábytek a exteriérové prvky, Praha.                                                                            Fa David Raška - restaurování starožitností - studijní praktikum.
2011 Villa Peter Marshall, Alyth, Skotsko
Restaurování  interiérových dveří.
2010 Národní technické muzeum, Praha
Restaurování historických velocipedů,
fa Restaurátorské ateliéry Zbraslav - studijní praktikum.
2009 – 2010 Filozofický sál Strahovského kláštera, Praha
Západní a severní strana sálu - podíl na restaurátorských pracích.
2009 Restaurování varhan - kostel Újezd u Olomouce,
Hudební automat Petěrsdorf - restaurování.
Fa Organ Service, Olomouc - studijní praktikum.
2008 Historický nábytek, Brno
Fa Vladimír Páč - restaurátorský atelier - studijní praktikum.
2006 – 2009 Minoritský klášter, Brno
Restaurování a rekonstrukce stavebně truhlářských prvků – podlahy kláštera, vrata klášterního dvora, vrata Lorety - podíl na restaurátorských pracích, restaurování exteriérových dveří - kostel Krasov, Starý Petřín, restaurování interiérových dveří - fara Klentnice, rekonstrukce varhan - kostel Netín, fa Attentus Qualitattis, Brno - studijní praktikum.
2006 Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
Konzervování sbírkových předmětů muzea - studijní praktikum.