Kontakt

Pavel Kratochvíl – restaurování

 

STUDY

2013  Università Ca'Foscari, Venezia, Italia
Conservazione dei Beni Culturali
2009 – 2013 Univerzita Karlova, Praha
Dějiny umění, památková péče
2006 – 2009 VOŠ Restaurátorská, Brno
Konzervování a restaurování nábytku
2002 – 2006 SPŠ Nábytkářská, Bystřice pod Hostýnem
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
1994 – 2004 ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí
obor hudební - klavír a varhany, obor výtvarný 

 

 

WORK

2015

PéKáčko - studio restaurování užitého umění                                                         
2014 Florentinum - hovorna Rudého Práva, Praha
restaurování šaten, výroba repliky obložení
2014 Státní zámek Ludwigslust, Německo
restaurování podlah - spolupráce s Akanthus GmbH
2013 Haus zur Sonne, Jena, Německo
konzervace pozdně středověké zdi,
restaurování barokního schodiště - spolupráce s Akanthus GmbH
2012 Historický nábytek a exteriérové prvky, Praha
fa David Raška - restaurování starožitností - studijní praktikum
2011 Villa Peter Marshall, Alyth, Skotsko
restaurování  interiérových dveří
2010 Národní technické muzeum, Praha
restaurování historických velocipedů
fa Restaurátorské ateliéry Zbraslav - studijní praktikum
2009 – 2010 Filozofický sál Strahovského kláštera, Praha
západní a severní strana sálu - podíl na restaurátorských pracích
2009 Restaurování varhan - kostel Újezd u Olomouce,
hudební automat Petěrsdorf - restaurování
fa Organ Service, Olomouc - studijní praktikum
2008 Historický nábytek, Brno
fa Vladimír Páč - restaurátorský atelier - studijní praktikum
2006 – 2009 Minoritský klášter, Brno
restaurování a rekonstrukce stavebně truhlářských prvků – podlahy kláštera, vrata klášterního dvora, vrata Lorety - podíl na restaurátorských pracích, restaurování exteriérových dveří - kostel Krasov, Starý Petřín, restaurování interiérových dveří - fara Klentnice, rekonstrukce varhan - kostel Netín, fa Attentus Qualitattis, Brno - studijní praktikum
2006 Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
konzervování sbírkových předmětů muzea - studijní praktikum