Projekty

Historické dveře restaurování

Historické dveře restaurování

Dubové dveře z doby kolem roku 1800. Stav před restaurováním: přetřeno několika vrstvami bílé  barvy, dveře ...
Restaurování knihovny

Restaurování knihovny

Filozofický sál Strahovské knihovny je součástí komplexu Strahovského kláštera premonstrátů v Praze. Sál poj...
Dveře restaurování

Dveře restaurování

Restaurování historických dveří z poslední třetiny 19. století. Původní povrchová úprava fládrování, mosa...
Restaurování podlahy

Restaurování podlahy

Demontáž intarzovaných panelů, demontáž "slepé" podlahy, čištění panelů, frézování prasklin z rubové str...
Restaurování vitríny

Restaurování vitríny

Restaurování vitríny z roku 1893. Demontáž skel a dveří, demontáž korpusu, balení a transport demontovaných...
Rekonstrukce schodiště

Rekonstrukce schodiště

Průzkum, zaměření, demontáž, transport jednotlivých částí schodiště do ateliéru, barevné stratigrafie, sej...
Restaurování schodiště

Restaurování schodiště

Restaurování dvou schodišťových ramen a zábradlí v prvorepublikové vile. Zajištění a stabilizace konstrukce s...
Historical doors

Historical doors

Interiors double doors in a neo-renaissance villa.
Konzervování-restaurování dveří

Konzervování-restaurování dveří

Konzervování-restaurování prosklených dveří činžovního domu z roku 1904. Zaměření nedoléhavostí, odstran..
Renovace vstupních dveří

Renovace vstupních dveří

Oprava vstupních bytových dveří domu z roku 1912. Odstranění nesoudržných barevných vrstev z vnitřní strany, ...
Restaurování historických oken a dveří

Restaurování historických oken a dveří

Rstaurování stavebně truhlářských prvků domu z roku 1912. Odstranění nesoudržných barevných vrstev, konstruk...
Konzervace dřeva

Konzervace dřeva

Fixace a konzervace přeživších materiálů a struktur. Příčná zeď v Haus Zur Sonne, která na jedné straně  ...
Restaurování barokních dveří

Restaurování barokních dveří

Dubové zárubně z doby kolem roku 1800. Stav před restaurováním: přetřeno několika vrstvami bílé  barvy, ...
Repase oken

Repase oken

Repase funkcionalistických oken. Období a místo vzniku: 20. léta. 20. století, Praha. Operace: Demontáž zavírac..
Renovace dveří

Renovace dveří

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze https://www...
Repase zámku

Repase zámku

Repase zámku bytových dveří ze 30. let 20. století. Odvrtání  a demontáž zajištovací osy klik, sejmutí kli...
Door reconstruction

Door reconstruction

Restoration of interior doors. Period: 20s of the 20. century. Localization: Prague 1. Original brass fittins. Original ...
Lakování dveří

Lakování dveří

Restaurování interierových jednokřídklých dveří. Odstranění nesoudržných barevných vrstev, broušení, tmel...
Door conservation

Door conservation

Restaurování kyvných chodbových dveří (tzv. "lítaček") nájemního domu z roku 1888. Demontáž dveří, tra...
Renovace parket

Renovace parket

Zámek Ludwigslust se nachází ve stejnojmenném městečku v jihozápadní části spolkové země Mecklenburg-Vorpom...
Restaurování okna

Restaurování okna

Demontáž kování, odstranění starých (ztvrdlých, uvolněných, nesoudržných, krakelujících) sklenářských t...
Renovace dveří

Renovace dveří

Konzervování-restaurování historických dveří neorenesanční vily. Původní očištěné a regenerované fládro...
Renovace podlahy

Renovace podlahy

Sejmutí slepé podlahy, vyčištění prostoru mezi trámy, elektroinstalace, opětovné položení slepé podlahy, ré...
Door conservation-restoration

Door conservation-restoration

Repase funkcionalistických  domovních dveří z roku 1935. Provedeno bylo zaměření, vysazení a transport dveří ...
Renovace oken a dveří

Renovace oken a dveří

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum, ...
Renovace bytových dveří

Renovace bytových dveří

Restaurování historických bytových dveří včetně repase historického kování.
Renovace laku

Renovace laku

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum...
Repase okna

Repase okna

Restaurování portálového světlíku domu z roku 1888. Sejmutí vyjímatelného proskleného rámu, retaurování...
Renovace oken

Renovace oken

Renovace špaletových oken domu z roku 1912: odstranění nesoudržné barvy, úprava doléhavosti – konstrukční op...
Renovace obložení

Renovace obložení

V průběhu druhé světové války byl ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci vybudován rozsáhlý ko...
Restaurování historických interiérů

Restaurování historických interiérů

Renovace historického schodišťového zábradlí domu z roku 1888. Praha. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno...
Historical interiors

Historical interiors

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888, Praha 5. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly...
Renovace interiérů

Renovace interiérů

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888. Praha. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly d...
Door restoration

Door restoration

Restoration of the interior door from the 30s. Prague.
Historické interierové dveře

Historické interierové dveře

Restaurování - renovace interierových dveří. Období vzniku: 20. léta 20. století. Lokalizace: Praha 1. Původní...
Repase historických dveří

Repase historických dveří

Restaurování vstupních domovních dveří z roku 1905. Dveře jsou, pravděpodobně z doby svého vzniku, jednostrann...
Wood conservation-restoration

Wood conservation-restoration

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888, Praha 5. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly...
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Historické dveře

Historické dveře

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Restaurování dřeva

Restaurování dřeva

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování - renovace interierových dveří. Období vzniku: 20. léta 20. století. Lokalizace: Praha 1. Původní...
Historical interiors conservation

Historical interiors conservation

Interiors doors in a neo-renaissance villa.
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Původní kyvné dveře, tzv. "lítačky", ve vestibulu pražského bytového domu z počátku 20. satoletí. Původní ...
Dubové vstupní dveře

Dubové vstupní dveře

Dubové vstupní dveře neorenesanční vily.
Restaurování dveří

Restaurování dveří

Restaurování dveří s prvky historismu a secese. Borovicová konstrukce oklížena dubovou švartnou. Oprava vylomen..
Repase dveří

Repase dveří

Dubové barokně klasicistní dveře s mosazným zámkem z doby kolem roku 1800. Odstraňování barevných vrstev, kons...
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování-renovace vstupních dveří ZŠ Františky Plamínkové z roku 1886, Praha. Provedeno bylo zaměření, v...
Renovace dveří

Renovace dveří

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a inst...
Oprava starých dveří

Oprava starých dveří

Restaurování prosklených dveří neorenesanční vily.
Restaurování historických dveří

Restaurování historických dveří

Vstupní bytové dveře nájemního domu z roku 1888. Čištění, retuš.
Restaurování dveří a oken

Restaurování dveří a oken

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum...
Staré dveře renovace

Staré dveře renovace

Restaurování historických "tajných" (tapetových) dveří neorenesanční vily.
Historické dveře renovace

Historické dveře renovace

Výroba leptaného skla s neorenesančním motivem. Vila kpt. Poplera, Vysoké Mýto.