Projekty

Historické dveře restaurování

Historické dveře restaurování

Dubové dveře z doby kolem roku 1800. Stav před restaurováním: přetřeno několika vrstvami bílé  barvy, dveře ...
Restaurování knihovny

Restaurování knihovny

Filozofický sál Strahovské knihovny je součástí komplexu Strahovského kláštera premonstrátů v Praze. Sál poj...
Renovace dveří

Renovace dveří

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a inst...
Restaurování podlahy

Restaurování podlahy

Demontáž intarzovaných panelů, demontáž "slepé" podlahy, čištění panelů, frézování prasklin z rubové str...
Restaurování vitríny

Restaurování vitríny

Restaurování vitríny z roku 1893. Demontáž skel a dveří, demontáž korpusu, balení a transport demontovaných...
Rekonstrukce schodiště

Rekonstrukce schodiště

Průzkum, zaměření, demontáž, transport jednotlivých částí schodiště do ateliéru, barevné stratigrafie, sej...
Restaurování schodiště

Restaurování schodiště

Restaurování dvou schodišťových ramen a zábradlí v prvorepublikové vile. Zajištění a stabilizace konstrukce s...
Door conservation

Door conservation

Restaurování kyvných chodbových dveří (tzv. "lítaček") nájemního domu z roku 1888. Demontáž dveří, tra...
Konzervování-restaurování dveří

Konzervování-restaurování dveří

Konzervování-restaurování prosklených dveří činžovního domu z roku 1904. Zaměření nedoléhavostí, odstran..
Renovace vstupních dveří

Renovace vstupních dveří

Oprava vstupních bytových dveří domu z roku 1912. Odstranění nesoudržných barevných vrstev z vnitřní strany, ...
Restaurování historických oken a dveří

Restaurování historických oken a dveří

Rstaurování stavebně truhlářských prvků domu z roku 1912. Odstranění nesoudržných barevných vrstev, konstruk...
Konzervace dřeva

Konzervace dřeva

Fixace a konzervace přeživších materiálů a struktur. Příčná zeď v Haus Zur Sonne, která na jedné straně  ...
Restaurování barokních dveří

Restaurování barokních dveří

Dubové zárubně z doby kolem roku 1800. Stav před restaurováním: přetřeno několika vrstvami bílé  barvy, ...
Repase oken

Repase oken

Repase funkcionalistických oken. Období a místo vzniku: 20. léta. 20. století, Praha. Operace: Demontáž zavírac..
Renovace dveří

Renovace dveří

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze https://www...
Repase zámku

Repase zámku

Repase zámku bytových dveří ze 30. let 20. století. Odvrtání  a demontáž zajištovací osy klik, sejmutí kli...
Door reconstruction

Door reconstruction

Restoration of interior doors. Period: 20s of the 20. century. Localization: Prague 1. Original brass fittins. Original ...
Restaurování historických dveří

Restaurování historických dveří

Vstupní bytové dveře nájemního domu z roku 1888. Čištění, retuš.
Lakování dveří

Lakování dveří

Restaurování interierových jednokřídklých dveří. Odstranění nesoudržných barevných vrstev, broušení, tmel...
Renovace parket

Renovace parket

Zámek Ludwigslust se nachází ve stejnojmenném městečku v jihozápadní části spolkové země Mecklenburg-Vorpom...
Restaurování okna

Restaurování okna

Demontáž kování, odstranění starých (ztvrdlých, uvolněných, nesoudržných, krakelujících) sklenářských t...
Restaurování dveří a oken

Restaurování dveří a oken

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum...
Renovace podlahy

Renovace podlahy

Sejmutí slepé podlahy, vyčištění prostoru mezi trámy, elektroinstalace, opětovné položení slepé podlahy, ré...
Door conservation-restoration

Door conservation-restoration

Repase funkcionalistických  domovních dveří z roku 1935. Provedeno bylo zaměření, vysazení a transport dveří ...
Renovace oken a dveří

Renovace oken a dveří

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum, ...
Renovace bytových dveří

Renovace bytových dveří

Restaurování historických bytových dveří včetně repase historického kování.
Renovace laku

Renovace laku

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze. Průzkum...
Repase okna

Repase okna

Restaurování portálového světlíku domu z roku 1888. Sejmutí vyjímatelného proskleného rámu, retaurování...
Restaurování dřevěných prvků architektury

Restaurování dřevěných prvků architektury

Restaurování dřevěných historických prvků architektury: Portálové dveře, kyvné dveře prosklené (tzv. "líta...
Renovace oken

Renovace oken

Renovace špaletových oken domu z roku 1912: odstranění nesoudržné barvy, úprava doléhavosti – konstrukční op...
Renovace obložení

Renovace obložení

V průběhu druhé světové války byl ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci vybudován rozsáhlý ko...
Restaurování historických interiérů

Restaurování historických interiérů

Renovace historického schodišťového zábradlí domu z roku 1888. Praha. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno...
Historical interiors

Historical interiors

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888, Praha 5. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly...
Renovace interiérů

Renovace interiérů

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888. Praha. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly d...
Door restoration

Door restoration

Restoration of the interior door from the 30s. Prague.
Historické interierové dveře

Historické interierové dveře

Restaurování - renovace interierových dveří. Období vzniku: 20. léta 20. století. Lokalizace: Praha 1. Původní...
Repase historických dveří

Repase historických dveří

Restaurování vstupních domovních dveří z roku 1905. Dveře jsou, pravděpodobně z doby svého vzniku, jednostrann...
Wood conservation-restoration

Wood conservation-restoration

Restaurování schodišťového zábradlí domu z roku 1888, Praha 5. Zábradlí bylo konstrukčně stabilizováno, byly...
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Historické dveře

Historické dveře

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Restaurování historických dveří

Restaurování historických dveří

Restaurování portálových dveří  domu z roku 1888. Provedeno bylo: zaměření, demontáž dveří, výroba a in...
Historical doors

Historical doors

Interiors door frames in a neo-renaissance villa. Project in progress.
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování - renovace interierových dveří. Období vzniku: 20. léta 20. století. Lokalizace: Praha 1. Původní...
Historical interiors conservation

Historical interiors conservation

Interiors door frames in a neo-renaissance villa. Project in progress.
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Původní kyvné dveře, tzv. "lítačky", ve vestibulu pražského bytového domu z počátku 20. satoletí. Původní ...
Neorenesanční dveře

Neorenesanční dveře

Dubové stupní dveře neorenesanční vily. Projekt v procesu.
Restaurování dveří

Restaurování dveří

Restaurování dveří s prvky historismu a secese. Borovicová konstrukce oklížena dubovou švartnou. Oprava vylomen..
Repase dveří

Repase dveří

Dubové barokně klasicistní dveře s mosazným zámkem z doby kolem roku 1800. Odstraňování barevných vrstev, kons...
Renovace historických dveří

Renovace historických dveří

Restaurování-renovace vstupních dveří ZŠ Františky Plamínkové z roku 1886, Praha. Provedeno bylo zaměření, v...