Repase zámku

Jednotlivé části zámku v průběhu restaurování
Jednotlivé části zámku v průběhu restaurování
IMG 8789.JPG
Zámek po restaurování, pohled na čelo zámku.
IMG 8287.JPG
Zámek před restaurováním
IMG 8291.JPG
Zámek před restaurováním, detail
IMG 8315.JPG
Demontáž klik a zámku
IMG 8323.JPG
Demontovaný zámek
IMG 8324.JPG
Čištění čela zámku
IMG 8325.JPG
IMG 20170629 123806
Osazený repasovaný zámek

Repase zámku bytových dveří ze 30. let 20. století. Odvrtání  a demontáž zajištovací osy klik, sejmutí klik, sejmutí rozet, demontáž - vymanipulování zámku, rozebrání zámku na jednotlivé součásti, vyčištění všech součástí , promazání, výroba klíče, sestavení zámku, zhotovení závitů do kliky pro zajišťovací červíky, leštění rozet a klik,  osazení zámku, osazení rozet, osazení klik, zajištění červíky s imbusovou hlavou.

Projekt: Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze.

Průzkum, zaměření nedoléhavostí a dalších defektů znemožňujících správnou funkci dveří a oken,

Transport dveřních křídel a světlíků do ateliéru.

Práce na zabudovaných prvcích: demontáž prahů, odstranění starých barevných vrstev z kovových dveřních zárubní, odstranění starých barevných vrstev z dřevěných okenních (světlíkových) zárubní, broušení povrchů, základní nátěr, tmelení, broušení, vrchní nátěr, retuše.

Práce v ateliéru: demontáž kování, demontáž skel a zajišťovacích lišt, odstranění starých sklenářských tmelů, odstranění starých (ztvrdlých, křehkých, zkrakelovaných, nesoudržných) barevných vrstev, prodloužení krátkých dveří nákližkem, broušení, tmelení, broušení povrchů, nástřik základní barvou, broušení, nátěry vrchní barvou (váleček + štětec), renovace + výroba chybějících/silně poškozených zasklívacích lišt, osazení skel + zajištění lištami, osazení skel s pískovanými rámečky (světlík, 4 ks), čištění a repase zámků, zkušební montáž kování.

Transport, osazení kování, osazení kartáčového těsnéní pod dveře, osazení dveří a oken do zárubní, adaptace zapadacích otvorů  na zárubních (pro závory zámků a okenních kliček), retuše.

Fotodokumentace

Jednotlivé části zámku v průběhu restaurování
IMG 8789.JPG
IMG 8287.JPG
IMG 8291.JPG
IMG 8315.JPG
IMG 8323.JPG
IMG 8324.JPG
IMG 8325.JPG
IMG 20170629 123806