Konzervování-restaurování

Konzervování-restaurování
Konzervování-restaurování
b.JPG
c.JPG
d.JPG
e.JPG
f.JPG
g.JPG
h.JPG
ch.JPG

Restaurování kočárku pro panenky ze 30. let. 20. století. Provedeno bylo podlepení uvolněných dýh a papírových prvků, svaření prasklé pružiny, repase kování, čištění a konzervace povrchů.

Fotodokumentace

Konzervování-restaurování
b.JPG
c.JPG
d.JPG
e.JPG
f.JPG
g.JPG
h.JPG
ch.JPG