Restaurování obrazu

Restaurování obrazu
Restaurování obrazu
IMG 2927.JPG
IMG 3005.JPG
IMG 3021.JPG
IMG 2956.JPG
IMG 2930.JPG
IMG 2961.JPG
IMG 2957.JPG

Stav před restaurováním: konstrukce obrazu stabilní, s prasklinami, uvolnění a opadání polychromované křídové hmoty, chybějící polychromovaná křídová hmota především v rozích levého oblounu vlysu rámu a na vnějším obvodu obrazového rámu (otluky a oděrky), povrch obrazu znečištěn špínou a prachem, kolorovaná kresba na skle zobrazující neogotický oltář poškozena zatékáním a ulpělým černým prachem, centrální edikula s polychromovanou plastikou Svaté rodiny pokryta prachem, hrací mechanismus s nánosy prachu funkční (přehrává dvě písně).

 

Restaurování:  fotodokumentace stavu památky před restaurováním, fixace (podlepení) uvolněné křídové hmoty, demontáž zad kazety, fixace prasklin obrazového rámu a korpusu kazety, čištění čelní (pohledové) polychromované strany obrazu, čištění zadní strany obrazu a kazety, čištění vnitřních partií,  korekce vyosení prosklené obrazové výplně včetně edikuly s plastikou – oprava konstrukce uchycení, montáž zad kazety (původní kované hřebíčky ponechány), nanesení křídové hmoty na chybějící partie a její dotvarování - modelace reliéfu, barevné retuše oděrek a nově dokřídovaných partií, fixace retuší a nanesení ochranné (konzervační) vrstvy).

 

Datace a stylové zařazení:  cca 90. léta 19. stol. – 1. desetiletí 20. stol. (pozdní neogotika romantického dekorativismu).

 

Restaurováno pro privátní subjekt.

Fotodokumentace

Restaurování obrazu
IMG 2927.JPG
IMG 3005.JPG
IMG 3021.JPG
IMG 2956.JPG
IMG 2930.JPG
IMG 2961.JPG
IMG 2957.JPG