Historické dveře restaurování

Barokní dveře po restaurování.
Barokní dveře po restaurování.
IMG 20210228 094201
Dveře před restaurováním.
IMG 20210420 103657
Odstraňování barevných vrstev.
IMG 20210420 103927
Opalování a oprava povrchu v minulosti: lokálně spálený povrch, hluboké rýhy po broušení.
IMG 20210514 154631
Čištění povrchu, detail.
IMG 20210918 074846
Praskliny a neodborná oprava v oblasti spodní zástrče.
IMG 20210919 070130
Lepení výspravy v oblasti spodní zástrče.
IMG 20210920 172817
Lepení výspravy v oblasti protikusu zámku.
IMG 20210917 153931
Výsprava dřeva v oblasti protikusu zámku, stav před retuší.
IMG 20210907 084859
Prodloužení dveří s přeplátováním.
IMG 20210320 085803
Poškozená klička.
IMG 20210908 073234
Demontovaný zámek před restaurováním.
IMG 20210911 172131
Díly zámku v průběhu restaurování.
IMG 20210914 153027
Návrh klíčového štítku dle dochovaných kontur.
IMG 20210713 152224
Závěsy a zástrče po odstranění barevných vrstev, odrezení a voskování.

Dubové dveře z doby kolem roku 1800.

Stav před restaurováním: přetřeno několika vrstvami bílé  barvy, dveře podřezány o cca 6 cm (vrstvení podlahových krytin v minulosti), poškozené zámky bez klíčů, uvolněné panty v zárubních i dveřních křídlech...

Stav po odstranění barvy: lokálně spálený povrch (černá) po předchozím neodborném odstraňování, praskliny,  hluboké rýhy po  neodborném broušení, lokálně poškozené hrany, dobové výspravy dubovým a jehličnatým dřevem, tmelení bílým tmelem.

Konstrukční opravy: podlepení prasklin (18 ks), nastavení délky dveřních křídel včetně klapaček (24  ks výsprav), výspravy v okolí zámků (3 ks), závěsů (1 ks) a zástrčí (5 ks výsprav).

Povrchová úprava:  bělení spálených míst, lokální tmelení, broušení, škrábání, retuše.

Zámek: demontáž kliček, rozebrání na jednotlivé díly, čištění, repase dílů, doplnění chybějících částí (šrouby, mosazná  navlékací osa kličky, mosazné podložky, prodloužení odvrtaných konců kliček, výroba klíčů, výroba klíčových štítků), sestavení, promazání, montáž.

Závěsy a zástrče: demontáž, odstranění barvy, odrezení, voskování, doplnění historických vrutů - montáž, výroba a osazení mosazných zapadacích protiplechů k zástrčím.

Osazení a zprovoznění dveří: nasazení nově vyrobených podložek pod aktivní křídla, podřez prodloužených dveří dle nové výšky původní restaurované podlahy, úprava pozice vrchní zástrče, spasování dveřních křídel, osazení spodní zástrče, osazení mosazného plechu spodní zástrče, osazení protikusu zámku.

Fotodokumentace

Barokní dveře po restaurování.
IMG 20210228 094201
IMG 20210420 103657
IMG 20210420 103927
IMG 20210514 154631
IMG 20210918 074846
IMG 20210919 070130
IMG 20210920 172817
IMG 20210917 153931
IMG 20210907 084859
IMG 20210320 085803
IMG 20210908 073234
IMG 20210911 172131
IMG 20210914 153027
IMG 20210713 152224