Renovace obložení

Šatny hovorny Rudého práva
Šatny hovorny Rudého práva
IMG 2293.JPG
Detail vybavení šatny před restaurováním. Zatékání, holubí trus, opadaná omítka
IMG 2327.JPG
Pohled na spodní řadu polic a příčku před restaurováním
IMG 2680.JPG
Osazování panelů obložení - replika druhé šatny
IMG 2692.JPG
Pohled do šatny po restaurování
IMG 2688.JPG
Čelní pohled zespodu
IMG 2690.JPG
Pohled do šatny zachycující její vybavení
IMG 2697.JPG

V průběhu druhé světové války byl ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci vybudován rozsáhlý komplex tiskárny, jehož autory byli Jaromír Krejcar a Bohumil Steingenhöffer, s dominující hranolovou věží. Po roce 1948 byl tento areál, včetně Bondyho paláců, vlastněn vydavatelstvím Rudé právo. V 70. letech byl pak zbořen a nahrazen předimenzovanými budovami, kterým padly za oběť i cenné stavby v ulici Na Florenci - především památkově chráněný Novákův palác architekta Antonína Wiehla a část Desfourského paláce vč. zahrady arch. Krannera. Tento pozůstatek komunistické éry byl nyní odstraněn a na jeho místě vyrostlo Florentinum dle návrhu předního pražského ateliéru Cigler - Marani. Přesto se však v objektu současného Florentina podařila uchovat jedna vzpomínka na tuto éru, totiž hovornu Rudého práva.

V minulosti byla součástí budovy tiskárna Rudého práva. Do současnosti se zachovala tzv. Hovorna Rudého práva. Součástí této místnosti byly i malé postranní místnosti sloužící jako šatny. Dochovala se pouze jedna šatna - resp. její vybavení: panely obložení, police, příčka, šatní tyče a podhledový rošt.

Šatna byla zdokumentována, demontována, restaurována. Dle dochovaného vybavení této šatny byla vyrobena replika vybavení šatny pro místnost, kde se vybavení nedochovalo. Obě šatny byly poté instalovány na svá místa.

 

Fotodokumentace

Šatny hovorny Rudého práva
IMG 2293.JPG
IMG 2327.JPG
IMG 2680.JPG
IMG 2692.JPG
IMG 2688.JPG
IMG 2690.JPG
IMG 2697.JPG