Renovace dveří

Renovace dveří
Renovace dveří

Konzervování-restaurování historických dveří neorenesanční vily. Původní očištěné a regenerované fládrované povrchy, spasování dveřních křídel, repase kování.

Fotodokumentace

Renovace dveří