Renovace laku

Renovace laku
Renovace laku
IMG 8805.JPG
IMG 8817.JPG
IMG 8821.JPG
IMG 8810.JPG

Restaurování–renovace osmi interierových dveří a čtyř světlíků funkcionalistického bytu v Praze.

Průzkum, zaměření nedoléhavostí a dalších defektů znemožňujících správnou funkci dveří a oken,

Transport dveřních křídel a světlíků do ateliéru.

Práce na zabudovaných prvcích: demontáž prahů, odstranění starých barevných vrstev z kovových dveřních zárubní, odstranění starých barevných vrstev z dřevěných okenních (světlíkových) zárubní, broušení povrchů, základní nátěr, tmelení, broušení, vrchní nátěr, retuše.

Práce v ateliéru: demontáž kování, demontáž skel a zajišťovacích lišt, odstranění starých sklenářských tmelů, odstranění starých (ztvrdlých, křehkých, zkrakelovaných, nesoudržných) barevných vrstev, prodloužení krátkých dveří nákližkem, broušení, tmelení, broušení povrchů, nástřik základní barvou, broušení, nátěry vrchní barvou (váleček + štětec), renovace + výroba chybějících/silně poškozených zasklívacích lišt, osazení skel + zajištění lištami, osazení skel s pískovanými rámečky (světlík, 4 ks), čištění a repase zámků https://www.pk-restauro.com/interiery/repase-zamku/ , zkušební montáž kování.

Transport, osazení kování, osazení kartáčového těsnéní pod dveře, osazení dveří a oken do zárubní, adaptace zapadacích otvorů  na zárubních (pro závory zámků a okenních kliček), retuše.

Fotodokumentace

Renovace laku
IMG 8805.JPG
IMG 8817.JPG
IMG 8821.JPG
IMG 8810.JPG