Renovace podlahy

Renovace podlahy
Renovace podlahy
IMG 1992.JPG
IMG 2002.JPG
IMG 2006.JPG
IMG 1961.JPG
IMG 1966.JPG
IMG 2030.JPG
IMG 2082.JPG

Sejmutí slepé podlahy, vyčištění prostoru mezi trámy, elektroinstalace, opětovné položení slepé podlahy, rézování prasklin dílců vrchní prkenné podlahy, vlepení borovicových vložek s patřičnou orientací vláken, podlepení uvolněných letokruhů, opětovné položení vrchnní prkenné podlahy, výroba a doplnění prkna (vyplnění místa po sražení původních seschlých prken), povrchová úprava, retuše

Fotodokumentace

Renovace podlahy
IMG 1992.JPG
IMG 2002.JPG
IMG 2006.JPG
IMG 1961.JPG
IMG 1966.JPG
IMG 2030.JPG
IMG 2082.JPG