Restaurování historických oken a dveří

Štítek výrobce oken a dveří nájemního domu z roku 1912
Štítek výrobce oken a dveří nájemního domu z roku 1912
IMG 6601.JPG
IMG 4592.JPG
IMG 4385.JPG
IMG 4384.JPG
IMG 4387.JPG
IMG 4662.JPG
IMG 6502.JPG
IMG 4672.JPG
IMG 6487.JPG

Rstaurování stavebně truhlářských prvků domu z roku 1912. Odstranění nesoudržných barevných vrstev, konstrukční opravy, úpravy doléhavosti, povrchová úprava, repase zámků, doplnění chybějícího kování.

Fotodokumentace

Štítek výrobce oken a dveří nájemního domu z roku 1912
IMG 6601.JPG
IMG 4592.JPG
IMG 4385.JPG
IMG 4384.JPG
IMG 4387.JPG
IMG 4662.JPG
IMG 6502.JPG
IMG 4672.JPG
IMG 6487.JPG