Restaurování dýhy

Restaurování dýhy
Restaurování dýhy
IMG 9057.JPG
IMG 9223.JPG
IMG 9218.JPG
IMG 9058.JPG
IMG 9055.JPG

Výsprava poškozené dubové dýhy na stolové desce. Výběr dýhy s vhodnou kresbou, vyřezání výspravy, překreslení tvaru výspravy na poškozené místo, vyřezání tvaru, lepení výspravy, zarovnání výspravy s okolními povrchy.

Fotodokumentace

Restaurování dýhy
IMG 9057.JPG
IMG 9223.JPG
IMG 9218.JPG
IMG 9058.JPG
IMG 9055.JPG