Renovace skořepinových křesel

Restaurování dýhy na trnoži
Restaurování dýhy na trnoži
IMG 20180522 153028
IMG 2099.JPG
IMG 1790.JPG
Chybějící dýhy, detail před restaurováním.
IMG 2093.JPG
IMG 1791.JPG
IMG 20180522 153239
IMG 1836.JPG
IMG 1803.JPG
Rozdílné osazení trnoží, detail před restaurováním.
IMG 1826.JPG
IMG 1831.JPG
IMG 1835.JPG
IMG 1832.JPG
IMG 1851.JPG
IMG 1852.JPG
IMG 1853.JPG
IMG 1800.JPG
IMG 2101.JPG

Stav před restaurováním: neodborně provedené čalounění (nevhodná látka, špatný technologický postup...). Dřevěné podnože: nesprávně slepené části, zkroucená a rozlepená část trnože, neodborně opravované konstrukční spoje (nerovnoměrné osazení trnoží), poškozené dýhování: odloupnuté plochy, chybějící části, lokální probroušení vrchní dýhy, nepůvodní vruty. Lokálně  znečištěný a chybějící zažloutlý lak.

Operace: Sejmutí nevhodného čalounění, výstavba nového čalounění. Dřevěné podnože: demontáž, podlepení uvolněných dýh, kontrukční opravy trnoží, doplnění chybějícího dýhování, očištění povrchů, kompletace – doplnění přislušnýh vrutů, povrchová úprava směsí oleje a vosku s 2% přídavkem bílého pigmentu.

Fotodokumentace

Restaurování dýhy na trnoži
IMG 20180522 153028
IMG 2099.JPG
IMG 1790.JPG
IMG 2093.JPG
IMG 1791.JPG
IMG 20180522 153239
IMG 1836.JPG
IMG 1803.JPG
IMG 1826.JPG
IMG 1831.JPG
IMG 1835.JPG
IMG 1832.JPG
IMG 1851.JPG
IMG 1852.JPG
IMG 1853.JPG
IMG 1800.JPG
IMG 2101.JPG