Restaurování nábytku

Komoda v průběhu restaurování
Komoda v průběhu restaurování
Det 3
Uvolněná inkrustace
Det
Podlepená a doplněná inkrustace
Det 4
Výsprava prasklin horní desky a dna
Det 2
Komoda a její části po doplnění chybějícího materiálu

Restaurování komody. Oprava a zpevnění konstrukce, frézování a vyplnění prasklin, lepení a nastavení zad, podlepení a doplnění inkrustace, vyčištění a regenerace povrchové úpravy.

Fotodokumentace

Komoda v průběhu restaurování
Det 3
Det
Det 4
Det 2