Renovace truhly

Renovace truhly
Renovace truhly
vnitrek kopie
trictvrtka kopie
viko kopie

Restaurování dubové truhly s inkrustovanými obrazci. Stav před restaurováním: chybějící nohy, chybějící nákližky vrchního víka, chybějící prvky inkrustace, uvolněná rohová spojení korpusu, trhliny a spáry na dně, bocích i víku truhly, chybějící zámek, chybějící vnitřní přihrádka. Provedeno bylo: konstrukční opravy korpusu, dna i víka truhly masivním dubovým dřevem, stabilizace trhlin, podlepení uvolněných dílků inkrustace, rekonstrukce - výroba nákližků víka a soustružených noh dle historických předloh, výroba a doplnění dílů inkrustace (javor a bahenní dub), rekonstrukce - výroba zámku s klíčem,  rekonstrukce - výroba a osazení vnitřní přihrádky, čištění dřevěných povrchů, regenerace povrchové úpravy za požití oleje a vosku, čištění dochovalého kování, osazení restaurovaného kování. Veškeré lepení bylo provedeno tradičním kostním a kožním klihem. Restaurováno pro privátní subjekt.

Fotodokumentace

Renovace truhly
vnitrek kopie
trictvrtka kopie
viko kopie